A GREAT SUPPLY

设为首页 | 收藏本站
产品详情
分享到:

chinese cabbage2

肥料: 豆饼+酒糟+有机菌
水: 饮用水
种植环境: 20公里内无任何污染源
价格:
0.00
产品详情

种植环境:20公里内无任何污染源;毗邻饮用水源地;处于山区+库区+革命老区; 空气清新;绿化面积广;

肥料:豆饼+酒糟+有机菌;
                水:饮用水(达到矿泉水标准);